Sunday, 9 April 2017แนะนำ database MariaDB (แมวน้ำ) เปรียบที่ยบเทียบประสิทธิภาพและนโยบายแล้วระหว่างค่ายหมอดูหรือช้างแล้ว แนะนำแมวน้ำคับ สามารถต่อ cluster ได้ด้วย galera cluster ค่ายใหญ่เช่น google facebook สนับสนุนแมวน้ำตั้งแต่ช่วง 2013 ชุมชนของค่ายแมวน้ำดูแข็งแรงและมีการพัฒนาต่อเนื่องทั้งใน github และ event network ต่างๆ