Thursday, 10 March 2016

ตัวอย่างวิดีโอแนะนำสินค้า

ทำโปรเจคไปทำไม? (ถ้าขายไม่ได้) การทำวิดีโอแนะนำสินค้าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สาธารณชนสามารถเข้าใจสินค้าได้โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที เราลองมาดูลักษณะวิดีโอโฆษณาสินค้าที่ดีกันว่ามีคุณลักษณะอะไรบ้าง

การทำวิดีโอแนะนำสินค้าควรมีลักษณะดังนี้
  • ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที
  • ในการอธิบายขั้นตอนการใช้งานควรใช้ภาพกราฟฟิกง่ายๆ (ง่ายพอที่จะทำให้น้องๆเด็กประถมเข้าใจ)
  • ไม่ควรใช้สีเยอะ (3 สีกำลังสวย)
  • ใช้ ลวดลาย สีและภาพเคลือนไหว ในจุดที่ต้องการเน้น
ประเด็นที่จำเป็นต้องถ่ายทอดให้ผู้ชมเข้าใจมีดังนี้
  • ชื่อสินค้า (ย้ำหลายๆครั้ง ใส่โลโก้ถ้ามี)
  • ทำไมผู้ชมต้องสนใจสินค้านี้ (ปัญหาขอผู้ชมที่เราสามารถช่วยได้)
  • ขั้นตอนการใช้งาน และผลลัพธ์
  • ประโยคปิด สรุปทั้งวิดีโอ อย่าลืมชื่อสินค้า

ตัวอย่างวิดีโอที่หน้าสนใจ

groupon: https://vimeo.com/12825301
cottonique: https://vimeo.com/14732421